Refunderingspolitik

POLITIK FOR TILBAGEBETALING OR RETURNERING

Vores politik er gyldig i en periode på 30 kalenderdage fra købsdatoen. Hvis du ønsker at returnere produktet med henblik på refusion i denne periode, kan du gøre det, hvis nedenstående betingelser er opfyldt. 

Bemærk venligst, at hvis perioden på 30 dage er udløbet, kan vi desværre ikke tilbyde dig en tilbagebetaling.

BETINGELSER FOR TILBAGEBETALING

Følgende kriterier skal være opfyldt for at være berettiget til en tilbagebetaling uden returnering:

 • Produktet er defekt
 • Produktet er ikke som beskrevet
 • Produktet må ikke være beskadiget

Følgende kriterier skal være opfyldt for at være berettiget til en tilbagebetaling mod returnering:

 • Produktet er ikke taget i brug
 • Produktet tilbagesendes i sin originale indpakning (produktet skal tilbagesendes i den papkasse det blev sendt i, eller en anden indpakning der beskytter emballagen)
 • Produktet er defekt
 • Produktet er ikke som beskrevet
 • Produktet må ikke være beskadiget

For at sikre, at ovenstående kriterier er opfyldt, vil alle returnerede varer blive inspiceret. 

Hvis produktet ikke opfylder de anførte kriterier, forbeholder vi os retten til ikke at give en tilbagebetaling.

BEVIS FOR KØB

For at gennemføre din refusion kræver vi en kvittering, en købsordre eller et andet bevis for købet. 

Bemærk venligst, at uden ovennævnte købsbevis vil vi ikke udstede en tilbagebetaling.

FORSENDELSE AF VARER

For at returnere en ordre skal du først kontakte os.

Hvis du returnerer et produkt til nedenstående addresse, uden vores godkendelse af returneringen, forbeholder vi os retten til ikke at give en tilbagebetaling.

Returneringer kan sendes til:

RE DEFRAB 916491
Albert-Schweitzer-Str 1
Grolsheim
Rheinland-Pfalz
55459
Germany
Telefon: 0151-66342177

Du er ansvarlig for at betale for forsendelsesomkostningerne med hensyn til de varer, du ønsker at returnere. Vi refunderer ikke forsendelsesomkostningerne.

Du skal sørge for at sikre, at varerne er pakket korrekt ind, så de ikke bliver beskadiget under transporten. 

Hvis varen findes beskadiget eller brugt ud over det, der kræves for at vi kan foretage en rimelig inspektion, kan vi afvise en tilbagebetaling.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende denne tilbagebetalingspolitik, opfordrer vi dig til at kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger:

vacbotshop.dk/kontakt-os

[email protected]

Dette dokument blev sidst opdateret den 18. Juli 2023.

——————————————————————————————————–

REFUND OR RETURN POLICY

Our policy is valid for a period of 30 calendar days from the date of purchase. If you wish to return the product for a refund during this period, you can do so if the conditions below are met.

Please note that if the 30-day period has expired, we, unfortunately, cannot offer you a refund.

CONDITIONS FOR A REFUND

The following criteria must be met to be eligible for a no-return refund:

 • The product is defective
 • The product is not as described
 • The product must not be damaged

The following criteria must be met to be eligible for a refund against return:

 • The product has not been used
 • The product is returned in its original packaging (the product must be returned in the cardboard box it was shipped in, or other packaging that protects the packaging)
 • The product is defective
 • The product is not as described
 • The product must not be damaged

To ensure that the above criteria are met, all returned goods will be inspected.

If the product does not meet the listed criteria, we reserve the right not to issue a refund.

PROOF OF PURCHASE

To process your refund, we require a receipt, purchase order, or other proof of purchase.

Please note that without the above proof of purchase, we will not issue a refund.

SHIPPING OF GOODS

To return an order, you must first contact us.

If you return a product to the address below without our authorization of the return, we reserve the right not to issue a refund.

Returns can be sent to:

RE DEFRAB 916491
Albert-Schweitzer-Str 1
Grolsheim
Rheinland-Pfalz
55459
Germany
0151-66342177

You are responsible for paying for the shipping costs in respect of the goods you wish to return. We do not refund the shipping costs.

You must ensure that the goods are properly wrapped so that they are not damaged during transportation.

If the item is found damaged or used beyond what is required for us to make a reasonable inspection, we may refuse a refund.

CONTACT US

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this refund policy, we encourage you to contact us using the information below:

vacbotshop.dk/kontakt-os

[email protected]


LH Corp Limited
International House, 61 Mosley Street, Manchester, M2 3HZ
Company Number : 14571816
+44 1617061954

This document was last updated on July 18, 2023