Privatlivspolitik

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte det ved at overholde denne privatlivspolitik (“Politik”). Denne politik beskriver de typer af oplysninger, som vi kan indsamle fra dig, eller som du kan give (“Personoplysninger”) på vacbotshop.dk-webstedet (“Webstedet” eller “Tjenesten”) og alle dets relaterede produkter og tjenester (samlet set “Tjenester”), og vores praksis for indsamling, brug, vedligeholdelse, beskyttelse og videregivelse af disse Personoplysninger. Den beskriver også de valgmuligheder, der er tilgængelige for dig vedrørende vores brug af dine Personlige Oplysninger, og hvordan du kan få adgang til og opdatere dem.

INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Du kan få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne uden at fortælle os, hvem du er, eller afsløre nogen oplysninger, ved hjælp af hvilke nogen kan identificere dig som en specifik, identificerbar person. Hvis du imidlertid ønsker at bruge nogle af de funktioner, der tilbydes på webstedet, kan du blive bedt om at give visse personlige oplysninger (f.eks. dit navn og din e-mailadresse).

Vi modtager og gemmer alle oplysninger, som du bevidst giver os, når du foretager et køb eller udfylder formularer på webstedet. Når det er påkrævet, kan disse oplysninger omfatte følgende:

Kontooplysninger (f.eks. brugernavn, unikt bruger-id, adgangskode osv.)

Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer osv.)

Grundlæggende personlige oplysninger (f.eks. navn, bopælsland osv.)

Betalingsoplysninger (f.eks. kreditkortoplysninger, bankoplysninger osv.)

Geolokaliseringsdata for din enhed (f.eks. bredde- og længdegrad)

Du kan vælge ikke at give os dine personlige oplysninger, men i så fald kan du muligvis ikke drage fordel af nogle af funktionerne på webstedet. Brugere, der er usikre på, hvilke oplysninger der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte os.

BRUG OG BEHANDLING AF INDSAMLEDE OPLYSNINGER

Vi fungerer som dataansvarlig og databehandler i henhold til GDPR, når vi håndterer Personlige oplysninger, medmindre vi har indgået en databehandleraftale med dig, i hvilket tilfælde du vil være dataansvarlig og vi vil være databehandler.

Vores rolle kan også variere afhængigt af den specifikke situation, der involverer personlige oplysninger. Vi handler i egenskab af dataansvarlig, når vi beder dig om at indsende dine Personoplysninger, som er nødvendige for at sikre din adgang til og brug af webstedet og tjenesterne. I sådanne tilfælde er vi dataansvarlig, fordi vi bestemmer formålet med og midlerne til behandling af Personoplysningerne, og vi overholder de dataansvarliges forpligtelser, der er fastsat i GDPR.

Vi optræder som databehandler i situationer, hvor du indsender Personoplysninger via webstedet og tjenesterne. Vi ejer, kontrollerer eller træffer ikke beslutninger om de indsendte Personoplysninger, og sådanne Personoplysninger behandles kun i overensstemmelse med dine instruktioner. I sådanne tilfælde fungerer den bruger, der afgiver Personoplysninger, som dataansvarlig i henhold til GDPR.

For at gøre hjemmesiden og tjenesterne tilgængelige for dig eller for at opfylde en juridisk forpligtelse kan vi være nødt til at indsamle og bruge visse Personoplysninger. Hvis du ikke giver os de oplysninger, som vi anmoder om, kan vi muligvis ikke levere de ønskede produkter eller tjenester til dig. Alle de oplysninger, som vi indsamler fra dig, kan bruges til følgende formål:

Oprette og administrere brugerkonti

Udføre og administrere ordrer

Levere produkter eller tjenester

Forbedre produkter og tjenester

Sende administrative oplysninger

sende markedsførings- og reklamemeddelelser

sende opdateringer om produkter og tjenester

Besvare forespørgsler og tilbyde support

anmode om brugerfeedback

Forbedre brugeroplevelsen

Indsende kundeudtalelser

levere målrettede reklamer

håndhæve vilkår og betingelser og politikker

Beskytte mod misbrug og ondsindede brugere

reagere på juridiske anmodninger og forhindre skade

drive og drive webstedet og tjenesterne

Behandlingen af dine personlige oplysninger afhænger af, hvordan du interagerer med webstedet og tjenesterne, hvor du befinder dig i verden, og om en af følgende betingelser er opfyldt: (i) du har givet dit samtykke til et eller flere specifikke formål; dette gælder dog ikke, når behandlingen af personoplysninger er underlagt europæisk databeskyttelseslovgivning; (ii) levering af oplysninger er nødvendig for at opfylde en aftale med dig og/eller for eventuelle forpligtelser forud for kontraktindgåelsen; (iii) behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som du er underlagt; (iv) behandlingen er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som vi har fået overdraget; (v) behandlingen er nødvendig for at varetage de legitime interesser, som vi eller en tredjepart forfølger. Vi kan også kombinere eller samle nogle af dine personlige oplysninger for at kunne betjene dig bedre og for at forbedre og opdatere vores websted og tjenester.

Vi baserer os på følgende retsgrundlag som defineret i GDPR, som vi indsamler og behandler dine Personoplysninger på:

Brugerens samtykke

Overholdelse af loven og juridiske forpligtelser

Retskrav og retssager

Personlige oplysninger er allerede offentligt tilgængelige

Bemærk, at vi i henhold til visse lovgivninger kan have lov til at behandle oplysninger, indtil du gør indsigelse mod en sådan behandling ved at fravælge den, uden at vi behøver at basere os på samtykke eller et andet af de ovennævnte retsgrundlag. Under alle omstændigheder vil vi gerne præcisere det specifikke retsgrundlag, der gælder for behandlingen, og især om leveringen af personoplysninger er et lovbestemt eller kontraktmæssigt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

BEHANDLING AF BETALINGER

I tilfælde af Tjenester, der kræver betaling, kan du være nødt til at give dine kreditkortoplysninger eller andre betalingskontoinformationer, som udelukkende vil blive brugt til behandling af betalinger. Vi bruger tredjeparts betalingsprocessorer (“betalingsprocessorer”) til at hjælpe os med at behandle dine betalingsoplysninger sikkert.

Betalingsformidlere overholder de nyeste sikkerhedsstandarder, som forvaltes af PCI Security Standards Council, som er et fælles initiativ af mærker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. Udveksling af følsomme og private data sker via en SSL-sikret kommunikationskanal og er krypteret og beskyttet med digitale signaturer, og webstedet og tjenesterne overholder også strenge sårbarhedsstandarder for at skabe et så sikkert miljø som muligt for brugerne. Vi deler kun betalingsdata med betalingsformidlerne i det omfang, det er nødvendigt for at behandle dine betalinger, refundere sådanne betalinger og behandle klager og forespørgsler i forbindelse med sådanne betalinger og refusioner.

Bemærk venligst, at betalingsformidlerne kan indsamle nogle personlige oplysninger fra dig, som gør det muligt for dem at behandle dine betalinger (f.eks. din e-mail-adresse, adresse, kreditkortoplysninger og bankkontonummer) og håndtere alle trin i betalingsprocessen gennem deres systemer, herunder dataindsamling og databehandling. Vil dine finansielle oplysninger blive opbevaret i krypteret form på sikre servere hos vores betalingsformidlere. Betalingsformidlernes brug af dine personlige oplysninger er underlagt deres respektive privatlivspolitikker, som måske eller måske ikke indeholder en beskyttelse af privatlivets fred, der er lige så beskyttende som denne politik. Vi anbefaler, at du gennemgår deres respektive politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Afhængigt af de anmodede tjenester eller som nødvendigt for at gennemføre en transaktion eller levere en tjeneste, du har anmodet om, kan vi dele dine oplysninger med vores betroede datterselskaber og joint venture-partnere, tilknyttede selskaber, kontraherede virksomheder og tjenesteudbydere (samlet benævnt “tjenesteudbydere”), som vi er afhængige af for at hjælpe med driften af hjemmesiden og de tjenester, der er tilgængelige for dig, og hvis privatlivspolitikker er i overensstemmelse med vores eller som accepterer at overholde vores politikker med hensyn til personlige oplysninger. Vi vil ikke dele nogen personligt identificerbare oplysninger med tredjeparter og vil ikke dele nogen oplysninger med ikke tilknyttede tredjeparter.

Tjenesteudbydere er ikke autoriseret til at bruge eller videregive dine oplysninger, undtagen når det er nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller overholde lovmæssige krav. Tjenesteudbydere får kun de oplysninger, de har brug for, for at kunne udføre deres udpegede funktioner, og vi giver dem ikke tilladelse til at bruge eller videregive nogen af de leverede oplysninger til deres egen markedsføring eller andre formål. Vi vil kun dele og videregive dine oplysninger med følgende kategorier af tjenesteudbydere:

Reklamenetværk

Affiliateprogrammer

Finansielle tjenester

Statslige organer

Tjenester til udførelse af ordrer

betalingsformidlere

Sociale netværk

Tjenester til brugergodkendelse

udbydere af webhosting-tjenester

I tilfælde af at vi gennemgår en virksomhedsovergang, såsom en fusion eller overtagelse af en anden virksomhed eller salg af alle eller en del af dens aktiver, vil dine personlige oplysninger sandsynligvis være blandt de aktiver, der overføres.

OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Vi opbevarer og bruger dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser, håndhæve vores aftaler, løse tvister, og medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

Vi kan bruge alle aggregerede data, der er afledt af eller inkorporerer dine personlige oplysninger, efter at du har opdateret eller slettet dem, men ikke på en måde, der kan identificere dig personligt. Når opbevaringsperioden udløber, skal Personoplysningerne slettes. Derfor kan retten til adgang, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke håndhæves efter udløbet af opbevaringsperioden.

OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER

Afhængigt af hvor du befinder dig, kan dataoverførsler indebære overførsel og lagring af dine oplysninger i et andet land end dit eget. Dette omfatter dog ikke lande uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis en sådan overførsel finder sted, kan du få mere at vide ved at tjekke de relevante afsnit i denne politik eller henvende dig til os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i kontaktsektionen.

DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER I HENHOLD TIL GDPR

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), har du visse databeskyttelsesrettigheder, og vi tilstræber at tage rimelige skridt for at give dig mulighed for at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og hvis du ønsker at få dem fjernet fra vores systemer, bedes du kontakte os. Under visse omstændigheder har du følgende databeskyttelsesrettigheder:

(i) Du har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis du tidligere har givet dit samtykke til behandlingen af dine Personoplysninger. I det omfang retsgrundlaget for vores behandling af dine Personoplysninger er samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid. Tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af behandlingen før tilbagetrækningen.

(ii) Du har ret til at få at vide, om dine Personoplysninger behandles af os, få oplysning om visse aspekter af behandlingen og få en kopi af dine Personoplysninger under behandling.

(iii) Du har ret til at kontrollere nøjagtigheden af dine oplysninger og bede om at få dem opdateret eller rettet. Du har også ret til at anmode os om at supplere de Personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

(iv) Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger, hvis behandlingen udføres på et andet retsgrundlag end samtykke. Hvis Personoplysninger behandles i offentlighedens interesse, i forbindelse med udøvelsen af en officiel myndighed, som vi har fået overdraget, eller med henblik på de legitime interesser, som vi forfølger, kan du gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at angive en grund relateret til din særlige situation for at begrunde indsigelsen. Du skal vide, at hvis dine Personoplysninger imidlertid behandles til direkte markedsføringsformål, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling uden at give nogen begrundelse. For at få at vide, om vi behandler Personoplysninger til direkte markedsføringsformål, kan du henvise til de relevante afsnit i denne politik.

(v) Du har under visse omstændigheder ret til at begrænse behandlingen af dine Personoplysninger. Disse omstændigheder omfatter: nøjagtigheden af dine Personoplysninger bestrides af dig, og vi skal verificere deres nøjagtighed; behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning af dine Personoplysninger og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem; vi har ikke længere brug for dine Personoplysninger til formålet med behandlingen, men du har brug for dem for at fastslå, udøve eller forsvare dine juridiske krav; du har gjort indsigelse mod behandlingen, indtil det er blevet verificeret, om vores legitime grunde har forrang for dine legitime grunde. Hvis behandlingen er blevet begrænset, vil sådanne personoplysninger blive markeret i overensstemmelse hermed og vil, med undtagelse af opbevaring, kun blive behandlet med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser.

(vi) Du har under visse omstændigheder ret til at få slettet dine personoplysninger fra os. Disse omstændigheder omfatter: Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; du trækker dit samtykke til samtykkebaseret behandling tilbage; du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til visse regler i gældende databeskyttelseslovgivning; behandlingen er til direkte markedsføringsformål; og personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Der er dog undtagelser fra retten til sletning, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig: for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse eller for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav.

(vii) Du har ret til at modtage dine Personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, til at få dem overført til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side, forudsat at en sådan overførsel ikke påvirker andres rettigheder og friheder negativt.

(viii) Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din klage direkte hos os, har du ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed i EØS. Denne bestemmelse finder anvendelse, forudsat at dine Personoplysninger behandles med automatiserede midler, og at behandlingen er baseret på dit samtykke, på en kontrakt, som du er en del af, eller på forpligtelser forud for kontraktindgåelse heraf.

HVORDAN DU UDØVER DINE RETTIGHEDER

Alle anmodninger om at udøve dine rettigheder kan rettes til os via de kontaktoplysninger, der er angivet i dette dokument. Bemærk venligst, at vi kan bede dig om at bekræfte din identitet, før vi besvarer sådanne anmodninger. Din anmodning skal indeholde tilstrækkelige oplysninger, der gør det muligt for os at verificere, at du er den person, du hævder at være, eller at du er den autoriserede repræsentant for en sådan person. Hvis vi modtager din anmodning fra en autoriseret repræsentant, kan vi anmode om dokumentation for, at du har givet en sådan autoriseret repræsentant fuldmagt, eller at den autoriserede repræsentant på anden vis har gyldig skriftlig bemyndigelse til at indsende anmodninger på dine vegne.

Du skal inkludere tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan forstå anmodningen korrekt og svare på den. Vi kan ikke svare på din anmodning eller give dig personlige oplysninger, medmindre vi først bekræfter din identitet eller bemyndigelse til at fremsætte en sådan anmodning og bekræfter, at de personlige oplysninger vedrører dig.

COOKIES

Vores websted og tjenester bruger “cookies” for at hjælpe med at tilpasse din online-oplevelse. En cookie er en tekstfil, der placeres på din harddisk af en webside-server. Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller levere virus til din computer. Cookies er unikt tildelt dig og kan kun læses af en webserver i det domæne, der har udstedt cookien til dig. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du muligvis ikke fuldt ud opleve funktionerne på webstedet og tjenesterne. Du kan få mere at vide om cookies, og hvordan de fungerer, i denne vejledning.

Vi kan bruge cookies til at indsamle, gemme og spore oplysninger med henblik på sikkerhed og personlig tilpasning, til at drive webstedet og tjenesterne og til statistiske formål. Bemærk venligst, at du har mulighed for at acceptere eller afvise cookies. De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies som standard, men du kan ændre dine browserindstillinger for at afvise cookies, hvis du foretrækker det.

DATAANALYSER

Vores websted og tjenester kan bruge tredjepartsanalyseværktøjer, der bruger cookies, web beacons eller andre lignende teknologier til indsamling af oplysninger til at indsamle standardoplysninger om internetaktivitet og brug. De indsamlede oplysninger bruges til at udarbejde statistiske rapporter om brugeraktivitet, f.eks. hvor ofte brugerne besøger vores websted og tjenester, hvilke sider de besøger og hvor længe osv. Vi bruger de oplysninger, der opnås fra disse analyseværktøjer, til at overvåge ydeevnen og forbedre vores websted og tjenester. Vi bruger ikke analyseværktøjer fra tredjeparter til at spore eller indsamle nogen personligt identificerbare oplysninger om vores brugere, og vi vil ikke knytte oplysninger indsamlet fra de statistiske rapporter til nogen individuel bruger.

SIGNALER, DER IKKE MÅ SPORES

Nogle browsere indeholder en “Do Not Track”-funktion, der signalerer til websteder, du besøger, at du ikke ønsker, at din onlineaktivitet skal spores. Sporing er ikke det samme som at bruge eller indsamle oplysninger i forbindelse med et websted. Til disse formål henviser sporing til indsamling af personligt identificerbare oplysninger fra forbrugere, der bruger eller besøger et websted eller en onlinetjeneste, når de bevæger sig rundt på forskellige websteder over tid. Webstedet og tjenesterne sporer ikke de besøgende over tid og på tværs af tredjepartswebsteder. Nogle tredjepartswebsteder kan dog holde styr på dine browsingaktiviteter, når de viser dig indhold, hvilket gør det muligt for dem at skræddersy det, de præsenterer for dig.

REKLAMER

Vi kan tillade visse tredjepartsvirksomheder at hjælpe os med at skræddersy reklamer, som vi mener kan være af interesse for brugerne, og at indsamle og bruge andre data om brugernes aktiviteter på webstedet. Disse virksomheder kan levere annoncer, der kan placere cookies og på anden måde spore Brugernes adfærd.

FUNKTIONER PÅ SOCIALE MEDIER

Vores websted og tjenester kan indeholde funktioner til sociale medier, såsom Facebook- og Twitter-knapperne, Share This-knapperne osv. (samlet benævnt “funktioner til sociale medier”). Disse funktioner til sociale medier kan indsamle din IP-adresse, hvilken side du besøger på vores websted og tjenester, og kan sætte en cookie for at gøre det muligt for funktioner til sociale medier at fungere korrekt. Funktioner til sociale medier er hostet enten af deres respektive udbydere eller direkte på vores websted og tjenester. Din interaktion med disse sociale mediefunktioner er underlagt deres respektive udbyderes privatlivspolitik.

E-MAIL-MARKEDSFØRING

Vi tilbyder elektroniske nyhedsbreve, som du til enhver tid kan tilmelde dig frivilligt. Vi forpligter os til at holde din e-mailadresse fortrolig og vil ikke videregive din e-mailadresse til tredjeparter, medmindre det er tilladt i afsnittet om brug og behandling af oplysninger eller med henblik på at anvende en tredjepartsleverandør til at sende sådanne e-mails. Vi vil opbevare de oplysninger, der sendes via e-mail, i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

I overensstemmelse med CAN-SPAM-loven vil alle e-mails sendt fra os tydeligt angive, hvem e-mailen er fra, og give klare oplysninger om, hvordan du kan kontakte afsenderen. Du kan vælge at stoppe med at modtage vores nyhedsbrev eller markedsføringsmails ved at følge de afmeldingsinstruktioner, der er inkluderet i disse e-mails, eller ved at kontakte os. Du vil dog fortsat modtage vigtige transaktionsmails.

PUSH-NOTIFIKATIONER

Vi tilbyder push-notifikationer, som du også frivilligt kan abonnere på til enhver tid. For at sikre, at push-notifikationer når frem til de rigtige enheder, bruger vi en tredjepartsudbyder af push-notifikationer, som er afhængig af en enhedstoken, der er unik for din enhed, og som udstedes af operativsystemet på din enhed. Selv om det er muligt at få adgang til en liste over enhedstokens, vil de ikke afsløre din identitet, dit unikke enheds-id eller dine kontaktoplysninger for os eller vores tredjepartsudbyder af push-notifikationer. Vi opbevarer de oplysninger, der sendes via e-mail, i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at stoppe med at modtage push-notifikationer, skal du blot justere dine enhedsindstillinger i overensstemmelse hermed.

LINKS TIL ANDRE RESSOURCER

Webstedet og tjenesterne indeholder links til andre ressourcer, som ikke ejes eller kontrolleres af os. Du skal være opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for sådanne andre ressourcers eller tredjeparters privatlivspraksis. Vi opfordrer dig til at være opmærksom, når du forlader webstedet og tjenesterne, og til at læse fortrolighedserklæringerne for hver enkelt ressource, der kan indsamle personlige oplysninger.

INFORMATIONSSIKKERHED

Vi sikrer de oplysninger, du giver os, på computerservere i et kontrolleret, sikkert miljø, beskyttet mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Vi opretholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger i et forsøg på at beskytte mod uautoriseret adgang, brug, ændring og videregivelse af personlige oplysninger i vores kontrol og varetægt. Ingen dataoverførsel via internettet eller trådløse netværk kan dog garanteres.

Selv om vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger, anerkender du derfor, at (i) der er sikkerheds- og fortrolighedsbegrænsninger på internettet, som ligger uden for vores kontrol; (ii) sikkerheden, integriteten og fortroligheden af alle oplysninger og data, der udveksles mellem dig og webstedet og tjenesterne, kan ikke garanteres; og (iii) alle sådanne oplysninger og data kan blive set eller manipuleret af en tredjepart under overførslen, på trods af vores bedste bestræbelser.

Da sikkerheden af personlige oplysninger til dels afhænger af sikkerheden på den enhed, du bruger til at kommunikere med os, og den sikkerhed, du bruger til at beskytte dine legitimationsoplysninger, bedes du træffe passende foranstaltninger til at beskytte disse oplysninger.

DATABRUD

I tilfælde af at vi bliver opmærksomme på, at sikkerheden på webstedet og tjenesterne er blevet kompromitteret, eller at brugernes personlige oplysninger er blevet videregivet til uvedkommende tredjeparter som følge af ekstern aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, sikkerhedsangreb eller svindel, forbeholder vi os retten til at træffe rimeligt passende foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, efterforskning og rapportering samt underretning af og samarbejde med de retshåndhævende myndigheder. I tilfælde af et databrud vil vi gøre en rimelig indsats for at underrette de berørte personer, hvis vi mener, at der er en rimelig risiko for skade for brugeren som følge af bruddet, eller hvis der på anden måde kræves meddelelse i henhold til loven. Når vi gør det, vil vi offentliggøre en meddelelse på webstedet, sende dig en e-mail.

ÆNDRINGER

Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik eller dens vilkår i forbindelse med webstedet og tjenesterne til enhver tid efter eget skøn. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side, offentliggøre en meddelelse på hovedsiden af webstedet, sende dig en e-mail for at underrette dig. Vi kan også give dig besked på andre måder efter vores skøn, f.eks. gennem de kontaktoplysninger, du har givet os.

En opdateret version af denne politik vil træde i kraft straks efter offentliggørelsen af den reviderede politik, medmindre andet er angivet. Din fortsatte brug af webstedet og tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede politik (eller en anden handling, der er angivet på det tidspunkt) udgør dit samtykke til disse ændringer. Vi vil dog ikke, uden dit samtykke, bruge dine personlige oplysninger på en måde, der er væsentligt anderledes end det, der blev angivet på det tidspunkt, hvor dine personlige oplysninger blev indsamlet.

ACCEPT AF DENNE POLITIK

Du bekræfter, at du har læst denne politik og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne og ved at indsende dine oplysninger accepterer du at være bundet af denne politik. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne politik, har du ikke tilladelse til at få adgang til eller bruge webstedet og tjenesterne.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende denne politik, de oplysninger, vi har om dig, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, opfordrer vi dig til at kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger:

Kontakt Os

[email protected]

Vi vil forsøge at løse klager og tvister og gøre alle rimelige bestræbelser på at imødekomme dit ønske om at udøve dine rettigheder så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for de tidsfrister, der er fastsat i gældende databeskyttelseslovgivning.

Dette dokument blev senest opdateret den 11. januar 2023

——————————————————————————————————–

Privacy policy

We respect your privacy and are committed to protecting it through our compliance with this privacy policy (“Policy”). This Policy describes the types of information we may collect from you or that you may provide (“Personal Information”) on the vacbotshop.dk website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”), and our practices for collecting, using, maintaining, protecting, and disclosing that Personal Information. It also describes the choices available to you regarding our use of your Personal Information and how you can access and update it.

COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION

You can access and use the Website and Services without telling us who you are or revealing any information by which someone could identify you as a specific, identifiable individual. If, however, you wish to use some of the features offered on the Website, you may be asked to provide certain Personal Information (for example, your name and e-mail address).

We receive and store any information you knowingly provide to us when you make a purchase, or fill any forms on the Website. When required, this information may include the following:

 • Account details (such as user name, unique user ID, password, etc)
 • Contact information (such as email address, phone number, etc)
 • Basic personal information (such as name, country of residence, etc)
 • Payment information (such as credit card details, bank details, etc)
 • Geolocation data of your device (such as latitude and longitude)

You can choose not to provide us with your Personal Information, but then you may not be able to take advantage of some of the features on the Website. Users who are uncertain about what information is mandatory are welcome to contact us.

USE AND PROCESSING OF COLLECTED INFORMATION

We act as a data controller and a data processor in terms of the GDPR when handling Personal Information, unless we have entered into a data processing agreement with you in which case you would be the data controller and we would be the data processor.

Our role may also differ depending on the specific situation involving Personal Information. We act in the capacity of a data controller when we ask you to submit your Personal Information that is necessary to ensure your access and use of the Website and Services. In such instances, we are a data controller because we determine the purposes and means of the processing of Personal Information and we comply with data controllers’ obligations set forth in the GDPR.

We act in the capacity of a data processor in situations when you submit Personal Information through the Website and Services. We do not own, control, or make decisions about the submitted Personal Information, and such Personal Information is processed only in accordance with your instructions. In such instances, the User providing Personal Information acts as a data controller in terms of the GDPR.

In order to make the Website and Services available to you, or to meet a legal obligation, we may need to collect and use certain Personal Information. If you do not provide the information that we request, we may not be able to provide you with the requested products or services. Any of the information we collect from you may be used for the following purposes:

 • Create and manage user accounts
 • Fulfill and manage orders
 • Deliver products or services
 • Improve products and services
 • Send administrative information
 • Send marketing and promotional communications
 • Send product and service updates
 • Respond to inquiries and offer support
 • Request user feedback
 • Improve user experience
 • Post customer testimonials
 • Deliver targeted advertising
 • Enforce terms and conditions and policies
 • Protect from abuse and malicious users
 • Respond to legal requests and prevent harm
 • Run and operate the Website and Services

Processing your Personal Information depends on how you interact with the Website and Services, where you are located in the world and if one of the following applies: (i) you have given your consent for one or more specific purposes; this, however, does not apply, whenever the processing of Personal Information is subject to European data protection law; (ii) provision of information is necessary for the performance of an agreement with you and/or for any pre-contractual obligations thereof; (iii) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which you are subject; (iv) processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in us; (v) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party. We may also combine or aggregate some of your Personal Information in order to better serve you and to improve and update our Website and Services.

We rely on the following legal bases as defined in the GDPR upon which we collect and process your Personal Information:

 • User’s consent
 • Compliance with the law and legal obligations
 • Legal claims and proceedings
 • Personal Information is already publicly available

Note that under some legislations we may be allowed to process information until you object to such processing by opting out, without having to rely on consent or any other of the legal bases above. In any case, we will be happy to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Information is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

PAYMENT PROCESSING

In case of Services requiring payment, you may need to provide your credit card details or other payment account information, which will be used solely for processing payments. We use third-party payment processors (“Payment Processors”) to assist us in processing your payment information securely.

Payment Processors adhere to the latest security standards as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. Sensitive and private data exchange happens over a SSL secured communication channel and is encrypted and protected with digital signatures, and the Website and Services are also in compliance with strict vulnerability standards in order to create as secure of an environment as possible for Users. We will share payment data with the Payment Processors only to the extent necessary for the purposes of processing your payments, refunding such payments, and dealing with complaints and queries related to such payments and refunds.

Please note that the Payment Processors may collect some Personal Information from you, which allows them to process your payments (e.g., your email address, address, credit card details, and bank account number) and handle all the steps in the payment process through their systems, including data collection and data processing. Your financial information will be stored in encrypted form on secure servers of our Payment Processors. The Payment Processors’ use of your Personal Information is governed by their respective privacy policies which may or may not contain privacy protections as protective as this Policy. We suggest that you review their respective privacy policies.

DISCLOSURE OF INFORMATION

Depending on the requested Services or as necessary to complete any transaction or provide any Service you have requested, we may share your information with our trusted subsidiaries and joint venture partners, affiliates, contracted companies, and service providers (collectively, “Service Providers”) we rely upon to assist in the operation of the Website and Services available to you and whose privacy policies are consistent with ours or who agree to abide by our policies with respect to Personal Information. We will not share any personally identifiable information with third parties and will not share any information with unaffiliated third parties.

Service Providers are not authorized to use or disclose your information except as necessary to perform services on our behalf or comply with legal requirements. Service Providers are given the information they need only in order to perform their designated functions, and we do not authorize them to use or disclose any of the provided information for their own marketing or other purposes. We will share and disclose your information only with the following categories of Service Providers:

 • Advertising networks
 • Affiliate programs
 • Financial services
 • Government agencies
 • Order fulfillment services
 • Payment processors
 • Social networks
 • User authentication services
 • Website hosting service providers

In the event we go through a business transition, such as a merger or acquisition by another company, or sale of all or a portion of its assets, your Personal Information will likely be among the assets transferred.

RETENTION OF INFORMATION

We will retain and use your Personal Information for the period necessary to comply with our legal obligations, to enforce our agreements, resolve disputes, and unless a longer retention period is required or permitted by law.

We may use any aggregated data derived from or incorporating your Personal Information after you update or delete it, but not in a manner that would identify you personally. Once the retention period expires, Personal Information shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification, and the right to data portability cannot be enforced after the expiration of the retention period.

TRANSFER OF INFORMATION

Depending on your location, data transfers may involve transferring and storing your information in a country other than your own. However, this will not include countries outside the European Union and European Economic Area. If any such transfer takes place, you can find out more by checking the relevant sections of this Policy or inquire with us using the information provided in the contact section.

DATA PROTECTION RIGHTS UNDER THE GDPR

If you are a resident of the European Economic Area (“EEA”), you have certain data protection rights and we aim to take reasonable steps to allow you to correct, amend, delete, or limit the use of your Personal Information. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us. In certain circumstances, you have the following data protection rights:

(i) You have the right to withdraw consent where you have previously given your consent to the processing of your Personal Information. To the extent that the legal basis for our processing of your Personal Information is consent, you have the right to withdraw that consent at any time. Withdrawal will not affect the lawfulness of processing before the withdrawal.

(ii) You have the right to learn if your Personal Information is being processed by us, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing, and obtain a copy of your Personal Information undergoing processing.

(iii) You have the right to verify the accuracy of your information and ask for it to be updated or corrected. You also have the right to request us to complete the Personal Information you believe is incomplete.

(iv) You have the right to object to the processing of your information if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Where Personal Information is processed for the public interest, in the exercise of an official authority vested in us, or for the purposes of the legitimate interests pursued by us, you may object to such processing by providing a ground related to your particular situation to justify the objection. You must know that, however, should your Personal Information be processed for direct marketing purposes, you can object to that processing at any time without providing any justification. To learn whether we are processing Personal Information for direct marketing purposes, you may refer to the relevant sections of this Policy.

(v) You have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of your Personal Information. These circumstances include: the accuracy of your Personal Information is contested by you and we must verify its accuracy; the processing is unlawful, but you oppose the erasure of your Personal Information and request the restriction of its use instead; we no longer need your Personal Information for the purposes of processing, but you require it to establish, exercise or defend your legal claims; you have objected to processing pending the verification of whether our legitimate grounds override your legitimate grounds. Where processing has been restricted, such Personal Information will be marked accordingly and, with the exception of storage, will be processed only with your consent or for the establishment, to exercise or defense of legal claims, for the protection of the rights of another natural, or legal person or for reasons of important public interest.

(vi) You have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of your Personal Information from us. These circumstances include: the Personal Information is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected or otherwise processed; you withdraw consent to consent-based processing; you object to the processing under certain rules of applicable data protection law; the processing is for direct marketing purposes; and the personal data have been unlawfully processed. However, there are exclusions of the right to erasure such as where processing is necessary: for exercising the right of freedom of expression and information; for compliance with a legal obligation; or for the establishment, to exercise or defense of legal claims.

(vii) You have the right to receive your Personal Information that you have provided to us in a structured, commonly used, and machine-readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance from us, provided that such transmission does not adversely affect the rights and freedoms of others.

(viii) You have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your Personal Information. If you are not satisfied with the outcome of your complaint directly with us, you have the right to lodge a complaint with your local data protection authority. For more information, please contact your local data protection authority in the EEA. This provision is applicable provided that your Personal Information is processed by automated means and that the processing is based on your consent, on a contract which you are part of, or on pre-contractual obligations thereof.

HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS

Any requests to exercise your rights can be directed to us through the contact details provided in this document. Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests. Your request must provide sufficient information that allows us to verify that you are the person you are claiming to be or that you are the authorized representative of such person. If we receive your request from an authorized representative, we may request evidence that you have provided such an authorized representative with power of attorney or that the authorized representative otherwise has valid written authority to submit requests on your behalf.

You must include sufficient details to allow us to properly understand the request and respond to it. We cannot respond to your request or provide you with Personal Information unless we first verify your identity or authority to make such a request and confirm that the Personal Information relates to you.

COOKIES

Our Website and Services use “cookies” to help personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the features of the Website and Services. You may learn more about cookies and how they work in this guide.

We may use cookies to collect, store, and track information for security and personalization, to operate the Website and Services, and for statistical purposes. Please note that you have the ability to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies by default, but you can modify your browser settings to decline cookies if you prefer.

DATA ANALYTICS

Our Website and Services may use third-party analytics tools that use cookies, web beacons, or other similar information-gathering technologies to collect standard internet activity and usage information. The information gathered is used to compile statistical reports on User activity such as how often Users visit our Website and Services, what pages they visit and for how long, etc. We use the information obtained from these analytics tools to monitor the performance and improve our Website and Services. We do not use third-party analytics tools to track or to collect any personally identifiable information of our Users and we will not associate any information gathered from the statistical reports with any individual User.

DO NOT TRACK SIGNALS

Some browsers incorporate a Do Not Track feature that signals to websites you visit that you do not want to have your online activity tracked. Tracking is not the same as using or collecting information in connection with a website. For these purposes, tracking refers to collecting personally identifiable information from consumers who use or visit a website or online service as they move across different websites over time. The Website and Services do not track its visitors over time and across third-party websites. However, some third-party websites may keep track of your browsing activities when they serve you content, which enables them to tailor what they present to you.

ADVERTISEMENTS

We may permit certain third-party companies to help us tailor advertising that we think may be of interest to Users and to collect and use other data about User activities on the Website. These companies may deliver ads that might place cookies and otherwise track User behavior.

SOCIAL MEDIA FEATURES

Our Website and Services may include social media features, such as the Facebook and Twitter buttons, Share This buttons, etc (collectively, “Social Media Features”). These Social Media Features may collect your IP address, what page you are visiting on our Website and Services, and may set a cookie to enable Social Media Features to function properly. Social Media Features are hosted either by their respective providers or directly on our Website and Services. Your interactions with these Social Media Features are governed by the privacy policy of their respective providers.

EMAIL MARKETING

We offer electronic newsletters to which you may voluntarily subscribe at any time. We are committed to keeping your e-mail address confidential and will not disclose your email address to any third parties except as allowed in the information use and processing section or for the purposes of utilizing a third-party provider to send such emails. We will maintain the information sent via e-mail in accordance with applicable laws and regulations.

In compliance with the CAN-SPAM Act, all e-mails sent from us will clearly state who the e-mail is from and provide clear information on how to contact the sender. You may choose to stop receiving our newsletter or marketing emails by following the unsubscribe instructions included in these emails or by contacting us. However, you will continue to receive essential transactional emails.

PUSH NOTIFICATIONS

We offer push notifications to which you may also voluntarily subscribe at any time. To make sure push notifications reach the correct devices, we use a third-party push notifications provider who relies on a device token unique to your device which is issued by the operating system of your device. While it is possible to access a list of device tokens, they will not reveal your identity, your unique device ID, or your contact information to us or our third-party push notifications provider. We will maintain the information sent via e-mail in accordance with applicable laws and regulations. If, at any time, you wish to stop receiving push notifications, simply adjust your device settings accordingly.

LINKS TO OTHER RESOURCES

The Website and Services contain links to other resources that are not owned or controlled by us. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other resources or third parties. We encourage you to be aware when you leave the Website and Services and to read the privacy statements of each and every resource that may collect Personal Information.

INFORMATION SECURITY

We secure information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use, or disclosure. We maintain reasonable administrative, technical, and physical safeguards in an effort to protect against unauthorized access, use, modification, and disclosure of Personal Information in our control and custody. However, no data transmission over the Internet or wireless network can be guaranteed.

Therefore, while we strive to protect your Personal Information, you acknowledge that (i) there are security and privacy limitations of the Internet which are beyond our control; (ii) the security, integrity, and privacy of any and all information and data exchanged between you and the Website and Services cannot be guaranteed; and (iii) any such information and data may be viewed or tampered with in transit by a third party, despite best efforts.

As the security of Personal Information depends in part on the security of the device you use to communicate with us and the security you use to protect your credentials, please take appropriate measures to protect this information.

DATA BREACH

In the event we become aware that the security of the Website and Services has been compromised or Users’ Personal Information has been disclosed to unrelated third parties as a result of external activity, including, but not limited to, security attacks or fraud, we reserve the right to take reasonably appropriate measures, including, but not limited to, investigation and reporting, as well as notification to and cooperation with law enforcement authorities. In the event of a data breach, we will make reasonable efforts to notify affected individuals if we believe that there is a reasonable risk of harm to the User as a result of the breach or if notice is otherwise required by law. When we do, we will post a notice on the Website, send you an email.

CHANGES AND AMENDMENTS

We reserve the right to modify this Policy or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page, post a notification on the main page of the Website, send you an email to notify you. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

An updated version of this Policy will be effective immediately upon the posting of the revised Policy unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Policy (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes. However, we will not, without your consent, use your Personal Information in a manner materially different than what was stated at the time your Personal Information was collected.

ACCEPTANCE OF THIS POLICY

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services and submitting your information you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to access or use the Website and Services.

CONTACTING US

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Policy, the information we hold about you, or if you wish to exercise your rights, we encourage you to contact us using the details below:

http://vacbotshop.dk/kontakt-os
[email protected]
LH Corp Limited
International House, 61 Mosley Street, Manchester, M2 3HZ
Company Number : 14571816
+44 1617061954

We will attempt to resolve complaints and disputes and make every reasonable effort to honor your wish to exercise your rights as quickly as possible and in any event, within the timescales provided by applicable data protection laws.

This document was last updated on January 11, 2023